Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Vi anser att kvalitets- och miljöarbetet följs åt, och har därför en policy som täcker båda områdena.

Det här är vår kvalitets- och miljöpolicy:
Vi skall alltid leverera kvalitetsprodukter och tjänster.
Miljöhänsyn skall alltid vägas in när vi väljer leverantörer och produkter för ett arbete.

Vi uppnår det här på följande sätt:
Det är kundernas behov som ska påverka vårt dagliga arbete, och hur vi ska förbättra oss i framtiden. Vi har en bra grundutbildning och vi strävar alltid efter att öka vår kompetens för att följa den snabba utvecklingen inom branschen. Vi väljer alltid leverantörer och tillverkare av material efter deras förmåga att uppfylla våra högt ställda kvalitets och miljökrav. Vi utför alltid egenkontroll och uppföljning av de arbeten vi utför. Har vi tecknat ett serviceavtal med en kund gör vi alltid regelbundna uppföljningar av arbetet som vi utför, allt för att det ska bli så fördelaktigt som möjligt för kunden. Ett anbud från oss skall alltid vara väl genomarbetat, så att det uppfyller kundens kvalitets, miljö och kostnadskrav.

En regelbunden översyn görs av vår kvalitets & miljöplan, och den ligger till grund för hur vi genomför förbättringar i vårt sätt att arbeta med kvalitet och miljöfrågor.

Lite nyttiga miljölänkar:
Naturvårdsverket.se
Kretsloppsrådet.se
Miljöfordon.se
Sopor.nu
Byggvarubedömningen.se