vvs

Vvs

Signia Vvs & Drift AB har utbildade, erfarna och noggranna rörmokare redo att hjälpa er.

Vi utför allt inom vvs från nyproduktion till renovering av befintliga anläggningar. Vi har stor erfarenhet av service, underhåll samt nyinstallationer. När ni anlitar oss kan ni vara säkra på att få en väl fungerande anläggning med garanti.

Gå gärna in och titta på vår sida med priser för att få en uppfattning av vår prisbild när det gäller timdebitering och materialkostnad.

vvs

Fastighetsdrift

Vi ansvarar för daglig tillsyn och underhåll av fastigheten, samt åtgärdar fel anmälda till vår felanmälan
08-685 62 01
Vår felanmälan är öppen mellan 7:00 - 16:00.

Vid mindre akuta fel använd gärna vårat formulär för felanmälan. Vid felanmälan dagtid kontaktar vi alltid felanmälaren inom tre timmar för att boka en tid. När ni blir kund hos oss, så gör vi en statusbesiktning av fastigheten, och ett ronderingsschema utformas för att bättre kunna förebygga allvarliga fel. Vi kan även hjälpa er med energideklaration och energioptimering för att kunna få ner driftskostnaden och få ett bra inomhusklimat.

vvs

Projektledning

Behöver det utföras större ombyggnationer eller renoveringar i fastigheten fungerar vi som projektledare. Vi tar fram en totallösning för projektet och lägger upp en budget för arbetet. Ni behöver endast ha kontakt med oss under byggtiden. Vi tar hand om era projekt från projektering till slutbesiktning.

Kontakta oss gärna så tar vi tillsammans fram den bästa lösningen för era behov när det gäller ombyggnation och renovering.

vvs

Dokumentation

Vår erfarenhet är att många fastigheter är väldigt dåligt dokumenterade. Vad vi har sett är att i många av dagens lite äldre fastigheter är det så att den enda personen som vet något om var de tekniska installationerna sitter, är om man har tur, fastighetsskötaren eller en gammal trotjänare i fastigheten. Ägaren eller styrelsen i en Brf har oftast en väldigt dålig kunskap om hur den egna fastigheten fungerar. Det vill vi ändra på. Vi tycker att det är dags att återge kontrollen av fastigheten till ägarna. Därför har vi utarbetat ett system för att dokumentera fastigheten, det sparas både digitalt i vår databas, men finns också tillgänglig i pärmar. Det sker även en uppmärkning på plats i fastigheten.

Vi dokumenterar följande installationer, avseende placering och vad de betjänar:
- Pumpgropar
- Panncentral
- Undercentraler
- Elcentraler
- Ställverk
- Avstängningar värme- och vattensystem
- Vattenmätare
- Kylaggregat

I databasen och i pärmar finns tydliga instruktioner för hur man ska ta sig till de olika installationerna, både med ritningar och gångvägsbeskrivning. Där finns även drift & skötselinstruktioner så att man lätt kan utföra en felsökning under jourtid, när det kan vara svårt att komma i kontakt med leverantörer och tillverkare. När dokumentationen är klar får ni som kund en kopia digitalt samt i pärm. En pärm placeras även på överenskommet ställe i fastigheten, för att kunna utnyttjas av driftpersonal och jourtekniker.

Fördelarna med att göra på det här sättet är många.

Ni blir inte företagsberoende på samma sätt, och slipper hålla kvar vid en entreprenör som ni är missnöjda med.

Den löpande driften av fastigheten går snabbare och kostar därför mindre, genom tillfälliga entreprenörer slipper gå runt och leta. Det blir enkelt att ta sig till de olika teknikutrymmena och blir lätt att se vad som betjänas av t.ex. elcentraler, fläktrum, undercentraler osv. Det blir enklare att komma åt drift & skötselinstruktionerna.

Vi gör en uppdatering av innehållet en gång om året för att det ska vara relevant.